Termeni și condiții

Introducere

Acest site web (denumit în continuare "SITE") este administrat de INCA tex SRL (numită în continuare "SOCIETATEA"), cu sediul social în str. Uranus 14C, Dumbrăvița, jud. Timiș, având codul de înregistrare fiscală RO 19013770, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/1057/2011,
telefon / fax: 0256 32 00 88.

SOCIETATEA depune eforturi pentru menținerea corectitudinii informațiilor expuse pe SITE. Cu toate acestea, având în vedere posibile erori cu privire la aceste informații, SOCIETATEA precizează că unele caracteristici sau prețul produselor prezentate pe SITE, pot fi modificate fără preaviz sau pot conține erori de operare.

De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, uneori descrierile produselor pot fi incomplete, însa SOCIETATEA face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante.

Promoțiile/ofertele prezente pe SITE sunt valabile în limita stocului disponibil.

SITE-ul poate conține și link-uri către alte site-uri. SOCIETATEA nu este responsabila de politica de confidențialitate practicată de acestea precum și de orice altă informație menționată pe aceste site-uri.

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termenii și Condițiile de utilizare ale prezentului SITE.
CLIENT: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termenii și Condițiile de utilizare ale prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de finalizare a unei comanzi.
UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii INCA tex SRL.
COMANDĂ: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării SITE-ULUI de către un CLIENT, ce intervine ca formă de comunicare între SOCIETATE și CLIENT.
CONTRACT: reprezintă o COMANDĂ confirmată de către SOCIETATE, prin care SOCIETATEA este de acord să livreze CLIENTULUI produse și servicii, iar CLIENTUL este de acord să efectueze plata acestora.

UTILIZATORII/CLIENȚII acestui SITE sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare următoare. Termenii și condițiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea SITE-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare. Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului SITE, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți UTILIZATORII/CLIENȚII. Prin accesarea SITE-ului UTILIZATORII consimt să respecte termenii și condițiile prezentate în continuare precum și legislația aplicabilă.

Derularea operațiunilor de vânzare pe site

Prin lansarea unei COMENZI pe SITE, CLIENTUL este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care SOCIETATEA își derulează operațiunile pe SITE.

Dacă SOCIETATEA confirmă executarea unei COMENZI, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor COMENZII. Acceptare comenzii de către SOCIETATE se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea SOCIETĂȚII către CIENT, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.

SOCIETATEA nu consideră în niciun moment o COMANDĂ neconfirmată ca având valoarea unui CONTRACT.

Așadar, CONTRACTUL intră în vigoare la confirmarea COMENZII de către SOCIETATE.

Prezentele termeni și condiții generale de vânzare vor sta la baza CONTRACTULUI astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către SOCIETATE sau un furnizor al acesteia.

Obiectul contractului

Obiectul CONTRACTULUI îl constituie produsul/produsele și serviciile cu privire la care CLIENTUL și-a exprimat opțiunea de a le cumpăra, prin generarea unei COMENZI pe SITE confirmată de către SOCIETATE. Produsul/produsele are/au caracteristicile menționate de către SOCIETATE pe SITE.

Prețul contractului

Prețul produsului/produselor este acela menționat pe SITE. Prețul poate fi modificat de către SOCIETATE, în orice moment, fără preaviz. Pentru a fi aplicabil, prețul produsului trebuie să fie sincer și serios. Astfel, SOCIETATEA atenționează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale SITE-ului sau erori, prețul afișat pe SITE poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, SOCIETATEA va informa CLIENTUL asupra prețului corect.

Prețul nu include TVA precum și orice altă taxă.

Modalitatea de livrare

SOCIETATEA își va îndeplini obligațiile contractuale în termen de cel mult 30 zile de la data la care a comunicat CLIENTULUI mesajul de confirmare referitor la COMANDĂ. În cazul în care nu poate executa CONTRACTUL din cauza că produsul nu este disponibil, SOCIETATEA va informa CLIENTUL despre această situație.

SOCIETATEA poate livra CLIENTULUI un produs similar având același preț, în situația în care produsul solicitat inițial nu este disponibil, numai după informarea și cu acordul CLIENTULUI.

Produsul va fi livrat CLIENTULUI printr-o firmă de curierat.

Modalitatea de plată

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în COMANDĂ. SOCIETATEA va emite către CLIENT o factură pentru produsele și serviciile ce urmează a fi livrate, obligația CLIENTULUI fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata în numerar: plata cu numerar se face în lei, integral, pe bază de chitanță direct la firma de curierat care face livrarea produselor.

SOCIETATEA atenționează CLIENȚII că în cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către SOCIETATE să permită CLIENTULUI deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării contravalorii a acestora. Plata online folosind cardul: se poate efectua cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2).

Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacții.

Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie furnizat codul cardului (toate cifrele din cele patru grupe de pe fața cardului, fără spații), data de expirare și ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe banda cu semnătură (în funcție de card, pot lipsi).

Indiferent de valuta existentă în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii CLIENTULUI.

Ordin de plată: plata prin ordin de plată se pe baza detaliilor de plată furnizate în momentul alegerii acestei metode de plată precum și în momentul confirmării înregistrării comenzii efectuate folosind această metodă de plată. Livrarea mărfii se face după confirmarea plătii.

În afară de cazul în care este agreat de SOCIETATE și CLIENT diferit, SOCIETATEA se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate produselor și serviciilor comandate de către CLIENȚI în momentul predării acestora către curier, pe bază de contract, sau către reprezentantul CLIENTULUI.

SOCIETATEA va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare la CLIENT. SOCIETATEA va efectua livrarea produselor și serviciile doar pe teritoriul României.

Proprietatea asupra produselor și serviciilor va fi transferate CLIENTULUI la momentul efectuării plății.

Politica de returnare

Potrivit legislației în vigoare, consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

Așadar, consumatorul are dreptul de a returna produsul achiziționat, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestuia, cu suportarea cheltuielile directe de returnare.

Atragem atenția că, în cazul în care produsele a căror returnare se solicită prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, accesorii lipsă, certificate de garanție lipsă, ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă din valoarea produsului, sumă ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face în cel mult 30 de zile de la retur.

Termeni de livrare

SOCIETATEA va livra produsele în cadrul termenelor menționate pe site pentru produsul comandat, la data generării COMENZII sau în cel mult 30 de zile de la data la care CLIENTUL a generat COMANDA, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel.

SOCIETATEA, în cazul în care nu poate executa CONTRACTUL motivată de faptul că produsul sau serviciul nu este/nu mai este disponibil, va informa CLIENTUL despre aceasta indisponibilitate, urmând ca sumele de bani achitate de către CLIENT pentru produsul sau serviciul indisponibil să fie rambursate în termen de maximum 30 de zile. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, SOCIETATEA va anunța CLIENTUL cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării.

În cazul în care SOCIETATEA primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, SOCIETATEA poate refuza onorarea livrării, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a CONTRACTULUI, sau poate stabili un nou termen de onorare a comenzii.

Politica de confidențialitate

SOCIETATEA prelucrează date cu caracter personal prin culegerea de la UTILIZATORI/CLIENȚI a datelor personale necesare executarii CONTRACTULUI și se obligă să respecte dispozițiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele obținute de către SOCIETATE vor fi stocate în baze de date iar SOCIETATEA va lua toate măsurile pentru protecția lor împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale.

Pentru executarea CONTRACTULUI, SOCIETATEA va transmite datele cu caracter personal culese de la CLIENȚI către firma de curierat care va livra produsele precum și către unitățile bancare prin care vor fi procesate plățile online.

Răspunderea societății

SOCIETATEA nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere în situația în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termene și condiții/CONTRACTULUI și celorlalte instrucțiuni menționate pe SITE.

SOCIETATEA nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării SITE-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe SITE.

SOCIETATEA nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care CLIENTUL sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către SOCIETATE a oricărei din obligațiile sale conform CONTRACTULUI și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Garanții

Toate produsele comercializate pe SITE, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale SOCIETĂȚII.

Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maximum 48 ore de la recepția mărfii pe adresa de e-mail sales@incatex.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

Reclamațiile privind deficiențe ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute accesând formularul de contact.

CLIENTUL, în calitate de cumpărător, are obligația să ia la cunoștință și să respecte prevederile cuprinse Certificatului de Garanție, în caz contrar existând posibilitatea de a pierde garanția.

Forță majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de un eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

Legea aplicabilă – jurisdicția

CONTRACTUL este supus legii române. Eventualele litigii apărute între SOCIETATE și CLIENT se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate materialele integrate în acest SITE sunt proprietatea intelectuală a SOCIETĂȚII. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie să fie vizualizate online. Totuși, paginile complete ale SITE-ului pot fi tiparite dacă sunt destinate a fi folosite în scop strict personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identitații sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

SOCIETATEA înregistreaza numai informațiile cu caracter personal oferite voluntar de către vizitator/UTILIZATOR/CLIENT. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, SOCIETATEA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORII/CLIENȚII.

SOCIETATEA respectă dreptul la confidențialitate datelor fiecărei persoane care accesează SITE-ul.

SOCIETATEA nu va colecta date personale despre UTILIZATORI/CLIENȚI (nume, adresa, telefon sau adresa de e-mail) (numite în continuare "Date Personale") exceptând situația în care UTILIZATORII/CLIENȚII înșiși comunică aceste date.

Prin înscrierea pe SITE/efectuarea unei COMENZI și completarea datelor personale în formularele de înscriere, UITLIZATORII/CLIENȚII declară că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a SOCIETĂȚII și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

  • activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea SOCIETĂȚII și a terților cu care SOCIETATEA are relații de orice natură) la adresele de e-mail comunicate SOCIETĂȚII
  • participarea la concursuri, promoții
  • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari în site, administrare, etc)
  • statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii SITE-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi
  • pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale SITE-ului
  • cercetări de piață
  • urmărirea datelor de vânzări

SOCIETATEA poate face cunoscute aceste informații în cadrul agenților săi pentru activitățile menționate mai sus.

SOCIETATEA nu va dezvălui niciun fel de informație despre UTILIZATORII/CLIENȚII SITE-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în această privință. În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege.

Conform Legii nr. 677/2001, UTILIZATORII/CLIENȚII beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aceștia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul SOCIETAȚII.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Detalii la www.dataprotection.ro

Colectarea automată de date cu caracter non-personal. politica COOKIES

SOCIETATEA colectează informații cu caracter non-personal despre UTILIZATORI/CLIENȚI. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la SITE.

În timpul vizionării SITE-ului, SOCIETATEA va putea stoca anumite informații ale UTILIZATORULUI/CLIENTULUI. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier "Cookie" sau a unui fișier similar. Aceste fisiere "Cookies" ajută SOCIETATEA să construiască un SITE care să răspundă cât mai bine intereselor și preferintelor UTILIZATORILOR/CLIENȚILOR.

În majoritatea browsere-lor de Internet se pot șterge sau bloca fișierele "Cookies" sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. SOCIETATEA recomandă UTILIZATORILOR/CLIENȚILOR să consulte instrucțiunile browser-ului sau fișierul de ajutor pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.